บริการ DROPSHIPPING หรือ บริการส่งสินค้าตรงไปยังลูกค้าของท่าน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ไม่สะดวกหรือไม่มีเวลาจัดการเรื่องการส่งสินค้าอีกทั้งยังประหยัดค่าใช้จ่ายและย่นระยะเวลาในการส่งสินค้า
โดยจะ
ไม่มีใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารใดๆแนบไปในซองหรือกล่องที่จะส่งถึงลูกค้า

การจ่าหน้าซองหรือกล่องตรงส่วนชื่อผู้ส่ง จะเป็นชื่อหรือเว็บไซต์ของคุณเอง
ตามแต่จะให้ระบุ

Taobaothailand.com จะมีการตรวจสอบสินค้าให้ก่อนตั้งแต่โกดังที่จีน รายละเอียดและค่าใช้จ่ายเหมือนกับการสั่งซื้อสินค้าแบบผ่าน QC อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

*ตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะสินค้าประเภท เสื้อผ้า เท่านั้น