ทั้งในส่วนของปลีกและส่ง โดยลูกค้าสามารถเช็คได้ด้วยตัวเองแบบออนไลน์ตลอด 24 ชั่่วโมง