ถึงขณะนี้ทางเราได้นำเข้าสินค้าแบรนด์ที่ติดค้างมาได้แล้ว ถึง 4 รอบและมีการทยอยแจ้งไป 3 รอบแล้ว

ยังเหลืออีกส่วนหนึ่งที่ยังคงค้างอยู่ที่โกดังที่จีนครับ เพื่อป้องกันปัญหา จึงจำเป็นต้องชะลอการนำเข้าสินค้าบางประเภท

ในช่วงนี้อาจจะมีปัญหาล่าช้าในการนำเข้าสินค้าบางประเภทรวมถึงสินค้าแบรนด์เนม

ปัญหานี้ เกิดขึ้นกับผู้ให้บริการนำเข้าทุกรายครับ เนื่องจากนโยบายและการตรวจสอบที่เข้มงวดมากขึ้นในช่วงปัจจุบันของทางส่วนเจ้าหน้าที่

ต้องขออภัยและขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เข้าใจครับ

taobaothailand.com