ผมสนใจร่วมเป็น partner ครับ
มีรายละเอียดยังไงบ้างครับ
ช่วงแจ้งให้ทราบทีนะครับ