ฝั่งจีนจะส่งสินค้าขึ้นตู้ออกมาได้วันสุดท้าย 25ธันวาช่วงเช้าจากนั้นสินค้าจะออกมาจากจีนได้อีกครั้งในวันที่ 3 มกรา


ระหว่าง 26ธันวา - 2 มกราจะไม่มีการส่งสินค้าออกมาจากจีน

จึงจะส่งผลให้สินค้าที่เข้าโกดังที่จีนระหว่างวันที่ 25ธันวา - 2 มกราจะมาถึงไทยล่าช้าครับ


โกดังฝั่งจีนและฝั่งไทยหยุด 31ธันวา - 2 มกรา
ขอบคุณครับ