ขณะนี้สามารถเข้าเว็บบอร์ดผ่านช่องทาง MOBILE ได้แล้ว ผู้ใช้งานสามารถใช้งานผ่านอุปกรณ์มือถือได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

หากผู้ใช้เข้าผ่านทางอุปกรณ์มือถือ หน้าเว็บบอร์ดจะปรับเป็นรูปแบบ MOBILE เพื่อให้ทั้งหน้าเว็บและขนาดตัวอักษรเหมาะกับหน้าจออุปกรณ์แต่ละประเภทโดยอัตโนมัติ

ขอบคุณครับ