จะไม่มีพนักงานเข้ามาทำงานครับ การตอบคำถามต่างๆจะถูกดำเนินการในวันจันทร์หน้า
ขอบคุณครับ