เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าตกค้างระหว่างช่วงวันหยุด taobaothailand จะรับออเดอร์วันสุดท้ายในวันที่ 29/01/2016
และจะจัดการสั่งซื้อให้เรียบร้อยทั้งหมดในวันที่ 30/01/2016 จากนั้นจะเปิดรับออเดอร์อีกครั้งในวันที่ 15/02/2016 โดยร้านค้าที่จีนจะเริ่มกลับมาทำงานและจัดส่งสินค้าประมาณวันที่ 15-16/02/2016


คำแนะนำสำหรับการสั่งซื้อสินค้า ควรจะสั่งซื้อภายในวันที่ 29/01/2016 เพื่อป้องกันสินค้าไม่ติดปัญหาตกค้างหรือตกค้างน้อยที่สุด


วันหยุดฝั่งไทย
ช่วงวันหยุดข้างต้นหากมีสินค้ามาถึงไทย จะมีการตอบอีเมลและบอร์ดพร้อมคัดแยกและจัดส่งสินค้าที่มาถึงแล้วให้กับลูกค้าตามปกติ

ยกเว้น 07/02/2016 - 10/02/2016 จะหยุดทำการ จะไม่ได้มีผู้ดูแลเข้ามาตอบเว็บบอร์ดและอีเมล และงดจัดส่งสินค้าทั้่งไปรษณีย์และขนส่งครับ


Taobaothailand จะเปิดรับออเดอร์อีกครั้งในวันที่ 15/02/2016 (โดยร้านค้าต่างๆในจีนส่วนใหญ่ จะเริ่มจัดส่งสินค้าในวันที่ 15-16/02/2016)


วันหยุดฝั่งโกดังที่จีน
01/02/2016 - 15/02/2016


(จัดส่งสินค้าออกมาจากจีนวันสุดท้ายวันที่ 30/01/2016 ก่อนหยุด)