การได้ทำอะไรในสิ่งที่ตัวเองชอบนี้มันดีเนาะ
ได้ปลดปล่อยในสิ่งที่อยู่ภายในใจออกมา
ได้ทำในสิ่งที่ใช้ มันรู้สึกดีอย่างบอกไม่ถูกเลยละ
เกมยิงปลา