เกิดเหตุการณืประหลาดนอกชายฝั่งอันดามัน
เมื่อมีคนเห็นกลุ่มคนผิวดำได้ล่องเรือมา
คาดว่าน่าจะเป็นชนเผ่ากินคน
จึงประกาศให้ชาวบ้านอยู่ในที่ปลอดภัย
https://starvegasgame.com/918kiss/