ระยะหลัง ๆ นี่เข้าเว็บเต๋าเป่าไม่ได้อ่ะครับ มีวิธีเข้าไหม
taobao.jpg