ขั้นตอนในการทำออเดอร์ให้กับลูกค้าขายส่ง

1. ลูกค้าส่งไฟล์รายการสินค้าให้กับเรา

2. ทางเราจัดส่งรายการสินค้า (DRAFT) ไปให้ทางลูกค้าตรวจสอบอีักครั้งหนึ่ง

3. ทางลูกค้ายืนยันความถูกต้องของรายการสินค้ากลับมา

4. ทางเราสรุปรายการสินค้าพร้อมแจ้งยอดค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าทราบ

taobaothailand.com จะรับประกันความเร็วในการ

1. จัดส่งรายการสินค้า (DRAFT) ไปให้ทางลูกค้าตรวจสอบ ภายใน 1 วันทำการ

2. ทางเราสรุปรายการสินค้าพร้อมแจ้งยอดค่าใช้จ่าย ภายใน 1 วันทำการหลังจากที่ลูกค้ายืนยันเข้ามา

หากช้ากว่ากำหนดที่แจ้ง ยินดีลดในส่วนของค่านำเข้าและภาษีให้กับลูกค้า 30 บาทต่อกิโลกรััม