ยังเหลือลูกค้าขายส่งอีกบางส่วนและลูกค้าส่วนทดลองที่จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบในวันพรุ่งนี้ครับ