โดยจะมีการตรวจนับพร้อมถ่ายรูปสินค้าให้กับทางลูกค้าก่อนการจัดส่ง พร้อมกับรับประกันสินค้าสูญหายในมูลค่าที่สูงมากขึ้น