สำหรับอีเมลที่ยังคงค้างอยู่้ จะทยอยตอบในวันนี้ครับ