เนื่องจากมีจำนวน 42 กล่อง จำเป็นต้องใช้เวลาในการคัดแยกพอสมควร

เมื่อเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งไปทางอีเมลหรือกระทู้ที่ใช้สั่งซื้อครับ