แจ้งรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ ขณะนี้ โกดังที่จีนเปิดรับสินค้าแล้ว

แต่จำนวนเจ้าหน้าที่จะเข้างานได้น้อยกว่าปกติ เนื่องจากมีพนักงานหลายคนที่อยู่ในเมืองที่ถูกปิดจึงไม่สามารถมาทำงานได้ในช่วงเวลานี้

นอกจากนี้ยังต้องรอคิวพิธีการศุลกากร ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ทำให้ขณะนี้การขนส่งทางรถจะล่าช้ากว่าปกติประมาณ 4-5 วัน

สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อเองกรุณาแจ้งโรงงานให้เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้าจะต้องสวมหน้ากากและถุงมือทุกครั้ง เพื่อเป็นการป้องกันการติดต่อของโรค

ขอบคุณครับ

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *