สั่งซื้อและนำเข้า*ตรวจนับสินค้า
ค่านำเข้า 49฿/KG
ขั้นต่ำ 150 บาท
ทางเราสั่งซื้อสินค้าให้
โกดังที่จีนตรวจจำนวนห่อสินค้าที่ส่งเข้ามา
โกดังที่จีน*เปิดห่อตรวจ*นับสินค้าสินค้าภายใน
ค่านำเข้า คิดตามจริง ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง
มีสถานะออนไลน์ เช็คได้ REAL-TIME
สินค้าประเภทรองเท้า 69 บาทต่อกิโลกรัม
หรือคิวละ 7500 บาทสำหรับสินค้าที่มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักเบา
 
 
สั่งซื้อและนำเข้า*ไม่ตรวจนับสินค้า
ค่านำเข้า 39฿/KG
ขั้นต่ำ 150 บาท(รายละเอียดด้านล่าง)
ทางเราสั่งซื้อสินค้าให้
โกดังที่จีนตรวจจำนวนห่อสินค้าที่ส่งเข้ามา
โกดังที่จีน*ไม่ตรวจ*นับสินค้าสินค้าภายในห่อสินค้า
ค่านำเข้า คิดตามจริง ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง
มีสถานะออนไลน์ เช็คได้ REAL-TIME
ค่านำเข้า 39฿/KG
สินค้าประเภทรองเท้า 69 บาทต่อกิโลกรัม
คิวละ 7500 บาทสำหรับสินค้าที่มีขนาดใหญ่
ข้อเสียคือ ไม่ตรวจนับสินค้าตั้งแต่ที่จีนหากสินค้ามาไม่ครบ จะทำให้ตามเงินคืนได้ยากมากขึ้น
ผู้ให้บริการรายอื่นๆ
Xตรวจจำนวนห่อสินค้าที่ส่งเข้ามา
Xส่วนใหญ่*ไม่ตรวจ*นับสินค้าสินค้าภายในห่อสินค้าให้ ซึ่งจะทำให้มีปัญหายุ่งยากในการขอคืนเงิน
Xส่วนใหญ่ค่านำเข้า จะมีค่าใช้จ่ายแอบแฝงเพิ่มเติมเข้ามา
Xส่วนใหญ่ไม่มีสถานะออนไลน์ ไม่สามารถเช็คได้ REAL-TIME
 
 
 
 
 
 

*ราคานี้มีผลกับตั้งแต่รายการสั่งซื้อวันที่ 01/04/2020 เป็นต้นไป

**รบกวนลูกค้าทุกท่านอ่านรายละเอียด(คลิ๊กที่นี่)ก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง

หลังจากทางลูกค้าโอนเงินค่าสินค้าเพื่อทำรายการสั่งซื้อแล้วทางเราถือว่าทางลูกค้าได้ศึกษาทำความเข้าใจ

และยอมรับในรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆเรียบร้อยแล้ว