เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในการนำเข้า

เนื่องจากโกดังที่จีนไม่ต้องตรวจนับสินค้าที่เข้ามา จึงประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า

นำเข้ามาประเทศไทยผ่านทางรถใช้เวลาในการนำเข้าหลังจากที่สินค้าถึงโกดังที่จีนเรียบร้อยแล้วประมาณ 5-6 วัน

ดูรายละเอียดและตารางเปรียบเทียบราคาค่านำเข้า

ตรวจสอบรายละเอียดการสั่งซื้อพร้อมเงื่อนไขต่างๆได้ที่นี่

หห (39)

TAOBAO_11