Taobaothailand.com ให้บริการโอนและจ่ายเงินผ่านธนาคารทุกธนาคารในประเทศจีนและ ALIPAY
ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน ลูกค้าทุกท่านสามารถมั่นใจในการโอนได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ในความปลอดภัยและรวดเร็ว

เงินเข้าเร็ว ภายใน 1 ชั่วโมงทำการสำหรับยอดน้อยกว่า 5000 หยวน และภายใน 3 - 8 ชั่วโมงทำการสำหรับยอดโอนที่มากกว่า 5000 หยวน*กรุณาสอบถามระยะเวลาก่อนการโอน

อัตรา แลกเปลี่ยนสกุลเงินหยวนอ้างอิงจาก "ราคาขาย" [ธนบัตร->ราคาขาย] ของ เว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ ณ วันและเวลาที่ทำการโอนเงิน คลิ๊กที่นี่ + ค่าโอนเงินครั้งละ 100 บาท

ฟรี! ค่าธรรมเนียมที่จีนทุกประเภท

สำหรับลูกค้าที่ต้องการโอนยอดจำนวนมาก กรุณาติดต่อได้ทางอีเมล info@taobaothailand.com เพื่อรับเรตอัตราพิเศษ

หรือติดต่อเราผ่านแบบฟอร์มได้ที่นี่

chinese-yuan-rmb

alipay-taobaothailand