TAOBAOTHAILAND ประกาศวันหยุดช่วงเทศกาล QING MING และ สงกรานต์ 2016

เทศกาล QING MING ฝั่งจีนจะหยุดวันที่ 2-4 เมษายน จะไม่สามารถส่งสินค้าออกมาได้เนื่องจากด่านศุลกากรที่จีนหยุดทำการ จะทำให้การส่งสินค้าออกมาล่าช้าในช่วงเวลาดังกล่าว

วันหยุด สงกรานต์ 2016

จะส่งสินค้าออกมาจากจีนได้วันสุดท้ายในวันที่ 7 เมษายน จากนั้นจะเริ่มส่งอีกครั้งในวันที่ 16 เมษายน

เนื่องจาก 13-17 เมษายน ด่านศุลกากรฝั่งไทยหยุดทำการในเทศกาลสงกรานต์ ขอให้ทางลูกค้าทุกท่านพิจารณาระยะเวลาก่อนสั่งซื้อครับ

TAOBAOTHAILAND ฝั่งไทยหยุดสงกรานต์ระหว่างวันที่ 13-17 เมษายน

ส่วนโกดังที่จีนเปิดรับสินค้าที่เข้ามาตามปกติครับ

ขอบคุณครับ

TAOBAOTHAILAND